Om Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Utbildningsanordnare kan vara exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet och högskolor.

Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras.

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Praktik är något som de flesta av yrkeshögskolans utbildningar erbjuder. Inom yrkeshögskolan kallas det praktiska lärandet LIA vilket är en förkortning för “lärande i arbete”.

Utbildningarnas längd varierar, men de flesta är mellan ett och tre år. De spänner över en rad olika områden och vilka de är hittar du på YH-webb www.yrkeshogskolan.se.

Samtliga utbildningar är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN. De allra flesta är avgiftsfria, men det finns några som tar ut en studerandeavgift.

Utbildningarna kan beroende på kvalifikationsnivå leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

För utbildningsanordnare

Som anordnare av utbildningar inom yrkeshögskolan finns det en hel del som du behöver känna till vad gäller till exempel lag och rätt och administration av dina utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan, Myh publicerar aktuell information. Länk till Myh: www.myh.se

För företag och organisationer

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskole-
utbildningar som startar och hur de är upplagda. Det finns även stora möjligheter att påverka under själva genomförandet. Allt för att du som arbetsgivare ska få rätt kompetens i rätt tid.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka de behov av kompetens som finns ute i arbetslivet. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid.

Yrkeshögskoleutbildningar finns över hela landet och inom de flesta områden. Det är allt från ekonomi och administration till teknik och tillverkning, men också exempelvis IT, turism, sjukvård, lantbruk, media och design.

Utbildningarna drivs av olika utbildningsanordnare som måste ansöka om att ingå i yrkeshögskolan. Anordnarna kan vara exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller universitet och högskolor. Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, och vi utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

De allra flesta utbildningar är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningarna är lite kortare än traditionell högskola, ofta ett till tre år långa. De håller högt tempo och studenterna utbildas för en tydlig yrkesroll. De flesta utbildningar varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete).

Medelåldern på utbildningarna är 29 år, och de flesta som går på yrkeshögskolan har jobbat några år eller studerat på högskolan tidigare.

Alla utbildningar styrs av en ledningsgrupp där majoriteten är företrädare för arbetslivet.

Som arbetsgivare kan du påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning. Yrkeshögskolan är alltså en fantastisk plattform där du kan ta fram och rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens, från dag ett efter examen.

Om det inte finns någon utbildning idag som matchar dina kompetensbehov, kan du delta i en ansökan om att starta en helt ny. Du kan också påverka utbudet av utbildningar genom att bidra till analyser om framtida behov inom din bransch.

På Myh:s webbplats: www.myh.se kan du söka efter utbildningsanordnare inom det område där du behöver kompetens.