Om YhSl

YhSl, eller Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län, bildades 2010 och har idag 37 av 52 yrkeshögskolor i länet anslutna som medlemmar.

  • Vi är en ekonomisk förening med stadgar, verksamhetsplan och budget och är helt finansierade genom medlemsavgifter.
  • Styrelsemöten genomförs kontinuerligt under året och styrelsen arbetar för tillgänglighet och stöd till föreningens medlemmar, i samverkan med näringsliv, organisationer och myndigheter.
  • Frukostseminarium anordnas kontinuerligt under året, för både befintliga och blivande medlemmar.

 

 

Saker vi gör

  • Medlemmar i Regional kompetensråd för Bygg, Handel, Transport och Fastighet.
  • Samverkar med Region Stockholm i kompetensutvecklingsfrågor.
  • Genomför seminarium med möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Samverkar med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), Länsstyrelsen, näringsliv och organisationer

Lär känna oss i styrelsen

YHSL:s styrelse vill sätta yrkeshögskolan på kartan och verka för öka både
legitimiteten för utbildningsformen och förutsägelsebarheten gentemot oss
yrkeshögskoleanordnare. Tillsamman med våra medlemmar vill vi aktivt verka för att
öka visibiliteten och driva utbildningsformen framåt. Att yrkeshögskoleutbildningar är
framtiden har aldrig varit lika tydligt som nu när vi står inför stora förändringar och
utmaningar på arbetsmarknaden.

Ordförande i YHSL

Daniel Rylander

Till vardags Affärsutvecklare på TUC yrkeshögskola i Bromma.

Daniel är utbildad ekonom men även inom pedagogik. Daniel har arbetat med vuxenutbildning sedan 20 år tillbaka och de senaste 13 åren med utbildningar inom yrkeshögskolan. Daniel brinner för utveckling och lärande men även för utveckling av kvalitet och ständiga förbättringar. Att förverkliga drömmar som de studerande har och samtidigt få möjlighet att kompetensförsörja arbetsmarknaden i Stockholm är en fantastisk resa att få vara med på.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?

I föreningen vill jag utveckla kompetensförsörjningen i region Stockholm tillsammans med medlemsorganisationer och alla de aktörer som aktivt arbetar för att utveckla och kompetensförsörja regionen. Med gemensamma krafter och min kompetens att skapa nätverk kan vi inte bara tydliggöra kompetensbehovet men även visa på vikten av att kompetensutveckla storstadsregionen för att på så sätt utveckla hela Sverige.

Kassör i YHSL

Andreas Degerfeldt

Till vardags Kvalitet- och Utvecklingsansvarig på FEI yrkeshögskola.

Andreas är civilekonom i grunden, har haft eget bolag inom lokalvård innan han valde att skola om sig till strategisk logistiker på FEI yrkeshögskola. Andreas jobbade sedan med logistik, inköp och marknad under fem år innan han återkom till FEI som utbildningsledare sommaren 2016. Sedan sommaren 2018 är Andreas ansvarig för yrkeshögskolan på FEI. Det som gör arbetet inom yrkeshögskolan så intressant och utvecklande är alla de olika kontaktytor som behövs för att bedriva och utveckla en yh-utbildning. Andreas drivs av att se varje individs fantastiska utveckling inom yrkeshögskolan men även att utveckla verksamheten på FEI och nu även i YHSL.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?

Jag vill vara med och utveckla yrkeshögskolan inom Stockholms län. Jag tror att vi kan bidra till en ännu bättre utbildningsform om vi i vissa frågor kan samarbeta mer anordnare emellan än vad vi gör idag. Samtidigt vill jag försvara andelen utbildningsplatser inom yrkeshögskolan i Stockholms län eftersom andelen vakanser faktiskt är störst just här även om hela landet så klart ska leva.

Vice Ordförande i YHSL

Anna-Karin Härd

Till vardags Utbildningschef på Stockholms Tekniska Institut, STI

Anna-Karin är utbildningschef på Stockholms Tekniska Institut, och har själv en miljöteknisk utbildning i botten. Har arbetat med KY/Yh-utbildning sedan 1998 inom såväl kommunal som privat regi.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?

Jag brinner för utbildningsformen och engagerar mig i föreningen för att jag tror att jag med min långa erfarenhet av, och gedigna kunskap om Yh, kan medverka till att vidareutveckla utbildningsformen, förbättra förutsättningarna för att bedriva yrkeshögskoleutbildning, och förstärka Yh i Stockholmsregionen.

Sekreterare i YHSL

Cathrine Haglund

Till vardags – Chef för Campus Telge

Cathrine arbetar som chef för Campus Telge/Enheten för högre utbildning i Södertälje kommun och ansvarar för Yrkeshögskoleutbildning och högskola på distans.  Tidigare har Cathrine arbetat som lärare inom vuxenutbildningen i ämnena matematik och rättskunskap och som utvecklingsledare för högre utbildning på lärcentrum.

Hon har tidigare varit ledamot i NITUS styrelse under många år, NITUS är ett nätverk för kommunala lärcentra som arbetar med högre utbildning på distans och yrkeshögskoleutbildning.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?
Jag brinner för och ser ett behov av att inspirera och skapa förutsättningar för kompetensutveckling och individens möjlighet att karriärväxla i vuxen ålder.  Utbildningar inom yrkeshögskolan är en utmärkt utbildningsform för den som gå vidare i sitt yrke eller byta bransch. Mina egna erfarenheter av att studera inom vuxenutbildning och högskola/universitet vid vuxen ålder är oerhört värdefulla i mitt uppdrag, då jag förstår de utmaningar som vuxna som ska sätta sig i skolbänken idag har.

Kommunikationsansvarig i YHSL

Pia Almgren

Till vardags – Enhetschef för programmet Trafiklärare på YrkesAkademin YH AB

Pia arbetar idag som Enhetschef för det nätbaserade programmet Trafiklärare på YrkesAkademin YH AB. Hon leder ett team på åtta personer och programmet finns idag på fem orter i Sverige med ca 200 studerande. Pia har jobbat inom yrkeshögskolan sedan 2014 och innan dess var hon rektor på både grundskola och gymnasium.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?

Jag tror på samarbete och att tillsammans är man stark. Jag vill vara med och skapa ett starkt och engagerat nätverk för yrkeshögskolorna i Stockholms län, ett nätverk där vi kan diskutera problem, lära av varandra och dela med oss av goda exempel.
Att det är tydligt och enkelt är viktiga grundstenar i mitt ledarskap som i sin tur leder till effektivitet, då alla vet vad som gäller. Jag hoppas därför kunna bidra med en tydlig och enkel kommunikation ut mot våra medlemmar så att vi får en effektiv och bra förening som alla yrkeshögskolor i Stockholms län upplever att de kan ha nytta av.

 

Suppleant i YHSL

Maria Olin

Till vardags Utvecklingsansvarig på Medieinstitutet

Maria har arbetat med YH sedan 2006 (då hette det KY – Kvalificerad yrkesutbildning). Hon har en bakgrund inom kommunikation, projektledning och affärsutveckling från byråsidan och från förlagsbranschen. Under sina år som Utbildningsledare jobbade Maria mycket med branschkontakter, ledningsgrupper och LIA-processen. Som rektor och sedan som verksamhetschef på Medieinstitutet var hon med och byggde upp Medieinstitutet i Stockholm, Göteborg, Malmö och på distans. Numera jobbar Maria främst med utvecklingsarbete, med fokus på det nya omställningsstudiestödet och med utveckling av program och korta kurser. Att hon kallar sig för ”YH-aktivist” och engagerar sig i YH-frågor är ingen hemlighet.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?

Jag var med och drog i gång YhSl 2010 och tror verkligen på att det kollegiala samarbetet mellan utbildningsanordnare leder till en bättre yrkeshögskola. Vi skapade såväl UL-utbildningen (numera ligger den hos Yrkeshögskoleförbundet) och den YH-mässa som vi drev tillsammans med Studentum under flera år. Ja, YH är en fantastisk utbildningsform och det är härligt att se matchningen mellan LIA-studerande och företag! Att få vara med och bidra till människors kompetensutveckling och till företagens konkurrenskraft – kan det vara bättre?

Suppleant YHSL

Emnet Elisabet Jonsson

Tillvardags Marknadsansvarig Frans Schartaus Handelsinstitut

Emnet är Statsvetare i grunden men har jobbat med marknadsföring och försäljning större
delen av sitt yrkesverksamma liv. Hon har arbetat som både utbildningsledare, med
marknadsföring och verksamhetsutveckling på Frans Schartaus Handelsinstitut. Emnet ser
bara fördelar med YH upplägget och tycker att det är oerhört spännande att vi som anordnare
får vara med och möjliggöra en fantastisk resa från studier direkt ut till jobb. Yrkeshögskolan
innebär en stor flexibilitet och det som göra yrket så roligt är att vi hela tiden samverkar med
en mängd olika intressenter.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?
-Jag vill driva ett utvecklingsarbete och aktivt lobba mot både MYH och de branscher som
ännu inte förstått nyttan i att involvera sig i YH. Det är även viktigt att våra medlemmar
känner att YHSL aktivt driver aktuella medlemsfrågor.

avatar

Suppleant YHSL

Martine Prinselaar

Till vardags Biträdande utvecklingsledare på Campus Nynäshamn

Med en grund i försäljning och marknadsföring har jag under åren jobbat i lite olika branscher och då med såväl destinationsmarknadsföring, event & möten som bygg- och fastighetsförvaltning. För tre år sedan landade jag på Campus Nynäshamn och jobbar nu med driften av YH och marknadsföring och kommunikation. Jag sitter även i Campus Nynäshamns ledningsgrupp. Yrkeshögskolan är för mig en fantastisk möjliggörare för människor att utveckla sig själva och sina liv. Det är också en oerhörd förmån att jobba med en utbildningsform där vi vet våra studerande kan gå direkt vidare till jobb – att vara efterfrågad från utbildningens första dag är stort.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?
Mitt engagemang i YHSL grundar sig i att jag tycker att det finns många intressanta delar i yrkeshögskolan. Dessutom tror jag på nätverk och samarbete – tillsammans är vi starkare och kan påverka mer!