Aktuellt

Här presenteras alla datum som är viktiga för dig som jobbar inom YH i Stockholms län att ha koll på!

Grattis till nya utbildningsstarter!

Vi välkomnar nya utbildningsanordnare och ser fram emot många nya utbildningsstarter. Den 29 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019.

Läs mer på Myh:s hemsida, www.myh.se

Yrkeshögskolan ett  fokus i media

Yrkeshögskolan ligger i fokus i medierna, då övergångsregeringens strama budget hotar Yrkeshögskolans utlovade expansion. För att läsa med om detta, se länkar nedan.

https://www.dn.se/ekonomi/regeringens-budget-bromsar-nya-platser-pa-yrkeshogskolan-naringslivet-i-skarp-protest/

https://www.svd.se/regeringskaoset-slar-mot-yrkesutbildningarna/om/naringsliv:debatt

Tack till alla som deltog vid vår vidareutbildningsdag för UL!

Långholmen bjöd på varmgul oktobersol, torsdag den 18 oktober när YHSL anordnade Vidareutbildningsdag för UL. Dagen varvades med föreläsningar och mingel och programmet hade medvetet planerats med längre lunch- och fikatider. Ett stort tack till våra medverkande föreläsare och workshopledare; Martin Ståhlgren MYH, Lars-Johan Åge, Anders Karlström SMH och Kajsa Köhlberg Naprapatvården. Härligt engagerade konferensdeltagare bidrog till att skapa nya kontakter, samarbeten och förutsättningar att fortsätta jobba med en utvecklad YH utbildning överallt i Stockholm.

Nedan får ni tillgång till två av presentationerna:

Nedan ser ni lite mingelbilder från vår dag på Långholmen. Tack till alla som kom och deltog!

 

18 oktober – Vidareutbildningen för dig som gått UL utbildningen (heldag)

Plats: Långholmens hotell och konferens

Preliminärt program
08.30-09.15 Frukost
09.15-10:00 Välkommen (ordf YHSl) kort info MYH (namn ej klart)
10:00-11.30 Föreläsning Lars-Johan Åge, Happy Happy om hur viktigt det är att kunna komma överrens.
11.30-13:00 Lunch
13:00-14.30 Anders Karlström, Kommunikation (rubrik ännu ej satt)
14.30-15:00 Fika
15:00-16.30 Workshop Kajsa Köhlberg, Var rädd om kroppen vid hög mental belastning.
16.30 Dagen avslutas (styrelsen YHSL)

Mer info om hur du anmäler dig kommer i slutet på augusti.

Resumé – Konsten att komma överens – Lars-Johan Åge

5 november – Vägledarevent för syvare, jobbcoacher och arbetsförmedlare

Vi vill sprida vårt upplägg och uppdrag till de som faktiskt kan göra skillnad och så ett frö hos potentiella studerande i ett tidigt skede. Våra  medlemmar kommer att kostnadsfritt kunna närvara med rollups och bemanning i anslutning till föreläsningarna så att dessa vägledare kan prata direkt mer er en halvtimme innan eventet och under pauser. Vore toppen om alla medlemmar kan närvara med någon person. Vi vill kunna visa vår enorma bredd och dela med oss av goda exempel här i Stockholms län. MYH kommer också att närvara och fortsätta diskussionen kring särskilt pedagogiskt stöd. Stort tack till IHM som huserar detta event.

Mer info om och hur ni anmäler er kommer under september månad.

 

Diplomerad utbildningsledare inom yrkeshögskolan 2018/2019

Utbildningen genomförs av Plushögskolan på uppdrag av YHF (Yrkeshögskoleförbundet) som tagit fram kursplanerna utifrån de kunskapsmål som krävs för att driva en yrkeshögskoleutbildning. Styrelsen YhSl (Förening för yrkeshögskoleanordnare i Stockholmslän) kommer att medverka i panelen vid presentationerna diplomeringsdagen.

Start: 11-12 oktober, ytterligare tillfällen är: 9 november, 11 december, 11 januari, 14 februari 14 mars, 5 april avslutning. Samtliga tillfällen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00
Plats: Plushögskolans utbildningslokaler på Årstaängsvägen 31 B, plan 7 på Liljeholmen

För mer information, klicka  här Utbildningsplan UL-utbildning 2018-2019.

Länk till utbildningsanmälan

 

VÄLKOMMEN TILL ETT SEMINARIUM OM:

Yrkeshögskolan expanderar – hur fyller vi platserna?

 

Den 8 maj, kl. 07:30 – 10:00

Yrkeshögskolan växer. I årets ansökningsomgång beslutade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att tilldela Stockholms län 125 nya utbildningar. Jämfört med 2017 var det en ökning med 34 utbildningar. Expansionen föranleder nya utmaningar och frågeställningar för aktörer i länet:

• Hur påverkas branschengagemanget när fler ledningsgrupper behöver
formas
• Finns det ett tillräckligt studerandeunderlag som kan fylla ökningen av
utbildningsplatser.
• Eventuella infrastrukturella effekter i form av utbildningslokaler bostäder,
resande (pendling)
• Finns det tillräckligt många platser för lärande i arbete (LIA)?
• Behovet av relevant undervisande personal och handledare. Hur ser
efterfrågan och tillgången ut?
• Ökat antal utbildningar på distans, fortfarande studerande i länet och
närområdet, effekter på examensgrad etc.

YHSL (Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län), Länsstyrelsen Stockholm och Myndigheten för yrkeshögskolan bjuder in till samtal om en yrkeshögskola i rörelse. Vi bjuder in dig som utbildningsanordnare och arbetsgivare till att lyssna på goda exempel, delta i erfarenhetsutbyte och få idéer på hur du och din verksamhet kan möta de nya utmaningarna.

PROGRAM
07.30 – 08.00 Frukost
08.00 – 08.10 Välkomna – Länsstyrelsen Stockholm, YHSL, MYH
08.10 – 08.20 Arbetslivets viktiga roll & studerandes sysselsättning – Myndigheten för yrkeshögskolan
08.20 – 08.30 Bostadsförsörjning Stockholms län – Länsstyrelsen Stockholm
08.30 – 09.45 Seminarium – Campus Telge, EC Utbildning, Plushögskolan, Nynäshamns kompetenscentrum och Xenter
09.45 – 10.00 Frågor och avslut – Länsstyrelsen Stockholm, YHSL, MYH

Efter seminariet kommer det finnas möjlighet att mingla och ställa frågor enskilt.

Se Seminarium yrkeshögskolan 8 maj för mer information.

Välkommen!

Bilder från dagens seminarium.

Appropå!

Fråga till Myndigheten för Yrkeshögskolan: Enligt Högskoleförordningen får högskolan vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskar. Var finns alternativt finns motsvarande reglering för YH utbildning?

Svar: De författningar som styr yrkeshögskolan saknar bestämmelser om disciplinära åtgärder utöver de som kan sättas in när en studerande ägnar sig åt allvarlig brottslig verksamhet eller missbruk och bedöms utgöra en risk för personer eller egendom. Utbildningsanordnare förväntas därför ta fram egna riktlinjer för vad som ska gälla på deras utbildning.

Vad gäller fusk specifikt kan det konstateras att ni som anordnare inte kan bedöma eller godkänna ett examinerande moment där den studerande har fuskat. Vad gäller disciplinära åtgärder utöver detta behöver dessa ha varit kända på förhand för att kunna användas mot en studerande.

 

Yrkeshögskolemässan i Stockholm

Vill du gå en utbildning som leder till jobb? Kom till Yrkeshögskole-mässan i Stockholm den 28 mars på Norra Latin! Träffa Yrkeshögskoleanordnare från Stockholms län, samt från resten av landet. Under dagen kommer du även att kunna ta del av seminarier och föreläsningar.

Vad är Yrkeshögskola?
Yrkeshögskoleutbildningar, även kallat YH-utbildningar, uppstår av att det finns ett behov på arbetsmarknaden och de bedrivs i ett nära samarbete med näringslivet. De flesta utbildningarna är mellan ett till tre år långa och de är kostnadsfria samt ger studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Vem kan söka till Yrkeshögskolan?
För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Tid och plats
Datum: Onsdag den 28 mars 2018
Tid: 10:00-18:00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B
Inträde: Kostnadsfritt

Klicka här för att läsa mer om mässan! 

Anmäl dig till mässan på vårt Facebook-event här!

I samarbete med YHSL
YHSL, eller Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län, bildades 2010 och har idag majoriteten av länets yrkeshögskolor anslutna som medlemmar.

YHSL jobbar tillsammans med näringsliv och organisationer, i samverkan med Myh (Myndigheten för Yrkeshögskolan) för att skapa mer och bättre yrkeshögskoleutbildning (YH) inom länet.

 

UL-utbildning i Stockholm i vinter!

Utbildningen vänder sig till dig som i första hand är ny i din roll som utbildningsledare eller att du arbetat i yrkesrollen men inte ännu kunnat gå utbildningen eller att du vill få en tydligare bild av vad som krävs i vårt uppdrag att driva en yrkeshögskoleutbildning. Utbildningsplanen är framtagen av YHF (Yrkeshögskoleförbundet) och innehåller 10 moment som genomförs under 7 tillfällen med start den 16-17 november och avslutning 6 april. Plushögskolan har genomfört denna utbildning vid tre tillfällen tidigare och har nu fått förtroende av YHF att starta i höst, vilket vi ser fram emot.

Start: 16-17 november, ytterligare tillfällen är: 15 december, 12 januari, 9 februari 9 mars, 6 april avslutning. Samtliga tillfällen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00
Plats: Plushögskolans utbildningslokaler på Årstaängsvägen 31 B, plan 7 på Liljeholmen

Kostnad: 8400 kr/deltagare exkl. moms

Anmälan gör du via YHFs http://www.yhf.se/utbildningsledarutbildning-3/utbildningar-hosten-2017/

Sista dag för anmälan är den 3 november. Bekräftelse kommer via mejl med inbetalningsuppgifter OBS! Anmälan är bindande, d.v.s. kursavgiften tas ut även om man uteblir. Full kostnad tas ut även om man inte närvarar på alla moment.

Vi avser starta utbildningen om minst 16 deltagare har anmält sig.

Utbildningens upplägg

 • Sju dagar och 10 moment
  Föreläsningar, gruppövningar, inlämningsuppgifter, seminarieuppgifter samt avslutande muntlig gruppredovisning av seminarieuppgiften
 • Diplomering – kräver närvaro vid minst 5 av de sju dagarna, samt inlämning av kompletteringsuppgift för de moment som tagits upp vid de missade tillfällena
 • Examination: inlämningsuppgifter, seminarieuppgift (case) och medverkan i gruppresentationVårt mål är att du ska lämna utbildningen med en tydligare bild av yrkesrollen, dess ansvar och de arbetsprocesser som ingår i ett uppdrag att driva en yrkeshögskoleutbildning.Kontaktperson
  Eva Holst, utbildningsledare
  eva.holst@plushogskolan.se
  08-54901315
w

Seminarier/Träffar

Kommande frukostseminarier

 • Torsdag 22 feb 7.30
 • Tisdag 8 maj kl 7.30

Äldre händelser

Styrelsens samanträden

Styrelsen samanträder följande datum under våren 2018:

 • 24 januari
 • 5 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni

 

 

r

Viktiga YH-datum

 • 7 september. Ansökningsomgången 2017 för nya utbildningar stänger.