Dubblera antalet studieplatser på yrkeshögskolan, läs mera här.