På frukostmötet den 27 maj fick vi lyssna till Arvid Lodén, Stockholms Handelskammare och Sebastian Glans, regionplanerare Region Stockholm om kompetensbehovet i Stockholms län. Arvid redogjorde för den senaste genomförda Stockholmsbarometern och Sebastian berättade om nuläget och framtiden i regionen. Många företag ser en ljusnande framtid och man tror att man kommer att öka sina anställningar(16%). Områden med brist på arbetskraft är:

 • Data
 • Juridik och ekonomi
 • Teknisk kompetens
 • Reklam
 • Digital kompetens inom information, telekom, finans och försäkring

Följande utbildningsgrupper inom YH har stor efterfrågan på arbetsmarknaden enligt den senaste prognosen baserad på tillgång och efterfrågan som genomförts av WSP:

 • Medicin (YH: Hälso och sjukvård samt socialt arbete)
 • Vård (YH: Hälso och sjukvård samt socialt arbete)
 • Administration (YH: Ekonomi, administration och försäljning)
 • Tandsköterska (YH: Hälso och sjukvård samt socialt arbete)
 • YH-tekniker (YH: Teknik, tillverkning, drift och underhåll)
 • Medieproduktion (YH: Kultur, media och design)

Vill du ta del av nationella analyser och prognoser från SCB vad gäller befolkning, utbildning och arbetsmarknad klicka på länken nedan. Analysen på regional nivå kommer under senhösten/vintern.

Trender och Prognoser 2020 (scb.se)

Frukostmötet var välbesökt med ca 30 deltagare.