17 anordnare deltog på frukostmötet för att dela med sig av sina erfarenheter och tankar inför framtiden vad gäller hur vi tror att vi kommer att jobba framöver med våra utbildningar.
Kommer vi återgå till våra klassrum? Kommer vi jobba mer på distans, semi-distans till hösten? Hur kan vi som ledare få ett bra arbetsklimat för vår personal? Måste vi ses i fysiska möten?
Dessa och många fler frågor dryftades under morgontimmen.

Något vi kom fram till var

  • Praktiska laborationer kan vara en utmaning
  • Att vara flexibel är viktigt
  • Att ha välfungerande teknik är en förutsättning för att få god kvalitet i möten och undervisning
  • Att kamera och mikrofon är påslagna vid möten
  • Att acceptera att vissa vill bara vara på distans och vissa vill träffas mer fysiskt
  • Viktigt med tydliga förväntningar både mot studerande och utbildare
  • Rekryteringsbas för utbildare finns nu över hela världen
  • Ska vi träffas fysiskt är syftet med mötet viktigt att lyfta fram. Varför måste vi träffas fysiskt? Vad är anledningen?