På YHSL:s årsmöte den 24 februari 2021 valdes en ny styrelse enligt följande

Daniel Rylander, Ordförande
Anna-Karin Härd, Vice Ordförande
Andreas Degerfeldt, Kassör
Pia Almgren, Kommunikationsansvarig
Catherine Haglund, Sekreterare
Maria Olin, Suppleant
Emnet Elisabet Jonsson, Suppleant
Erika Solfeldt, Suppleant

Vi tackar avgående ordförande Peter Isaksson samt Maria Sandin, kassör och Jeanette Qvennerstedt, suppleant för ert bidrag till styrelsen genom åren.