Anmäl dig till YHSL:s UL-utbildning som startar 20 feb!

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i rollen som utbildningsledare, jobbar i rollen och vill få en diplomering eller behöver en tydligare bild av vad som krävs i uppdraget. Kursen möjliggör tankar och kunskapsutbyte med andra yrkesverksamma inom YH. Vi har valt att fortsätta med upplägget fysiska träffar för att du ska få tid för reflektion och unna dig en avsatt tid för vidareutbildning utanför er organisation. Kursen innehåller 10 moment som genomförs under 5 tillfällen, 9 dagar med start den 20-21 februari och avslutning 7 oktober. Styrelsen har kvalitetssäkrat upplägget och är med vid examinationen.

Start: 20-21 februari
Ytterligare tillfällen är:
25-26 mars
21-22 april
15-16 september (17 september är ett frivilligt tillfälle)
6-7 oktober är avslutning (6 oktober samling på kvällen för gemensam middag och 7 oktober är diplomeringsdag).

Platsen är Plushögskolans lokaler på Liljeholmen, Stockholm
Adress: Årstaängsvägen 33, plan 7

Ansvariga utbildare kommer vara Helen Kastman Pålsson
Gästföreläsare i vissa moment är preliminärt Therese Kälvelind och Petra Josefsson från Academedia. MYH tar som vanligt hand vissa moment. Vi bifogar övergripande planering. Sprid gärna denna inbjudan i er organisation och era i nätverk. Alla intäkter återinvesteras i YHSL verksamhet. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Pris för medlemmar är 8 400 SEK. priset för icke medlemmar är 10 000 SEK.

Sista anmälningsdag är den 14 februari.

Anmälan sker via YHf här >>

Mer Information:  YHF Inbjudan Stockholm Stockholm 

Ladda ner:  YHSL Inbjudan till utbildningsledare utbildning i Stockholm  och Schema och upplägg 2020 ver 1