Sammanfattning av MYHs youtube- sändning 2020-01-14

Syftet är studerande ska kunna fylla på kunskapsbanken genom s.k. re-skill eller up-skill. En kompletterande insats för arbetslivet som möjliggör att de kommer att kunna rekrytera fler individer med relevanta kunskaper.  Studierna ska kunna kombineras med att arbete.