YHSL var representerat på plats i Almedalen 2019. Ovan syns ordförande Helena Matthews och Andreas Degerfeldt i dialog med Stockholm handelskammares seniorekonom om hur vi kan samarbeta i framtiden för att Stockholms kompetensbrist ska minska.