Ordföranden Anna Eriksson har av personliga skäl valt att avgå från styrelsen. Detta innebär att vice ordförande, Helena Matthews, trätt in i hennes ställe. Styrelsen riktar ett varmt tack till Anna för hennes fantastiska arbete för YhSl och hennes goda ledarskap och önskar henne allt gott!