YHSL:s årsmöte hölls måndag den 11 februari 2019. Vi bjöd på lättare förtäring och dryck på plats i Freys Hotel, Bryggargatan 12.

Till styrelse för 2019 valdes:
Anna Eriksson, ordförande (omval)
Helena Matthews, vice ordförande (omval)
Maria Sandin, kassör (omval),
Andreas Degerfeldt, kommunikation (nyval)
Cathrine Haglund, sekreterare (nyval)
Maria Olin, ersättare (omval), ersättare (nyval)
Emnet Elisabeth Jonsson, ersättare (nyval)

YHSL tackar Emnet och Stefan för deras insats som ordinarie ledamöter.