Styrelsen för YHSL bjuder in alla medlemmar till årsmöte. Dagordning, verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019 finner ni nedan.

Tid: Måndag 11 februari kl 16.00 – 18.00
Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12

Agenda årsmöte YHSL 2019
Verksamhetsplan YHSL 2019
Verksamhetsberättelse YHSL 2018

Välkomna!