Ett av YHSL:s främsta mål är att kontinuerligt lobba för att synliggöra och marknadsföra yrkeshögskolan i Stockholms län. En grupp som vi i styrelsen vill punktmarkera lite extra är studie- och yrkesvägledare. Den 5 november bjuder vi in till en vägledarträff för syvare, arbetsförmedlare och jobbcoacher. Under dagen har även våra medlemmar möjlighet att marknadsföra sina skolor.