Den 30 november erbjuder YHSL våra medlemmar platser till en PR-kurs i regi av Westander. Det är en heldagskurs inkl lunch och då det finns en platsbegränsning är det först till kvar som gäller. Dock max en person från samma skola. Den som närvarar förväntas närvara under hela dagen och inte delar av dagen. Detta kommer att vara kostnadsfritt för våra medlemmar. Vi kan komma att ta ut en avgift ifall man anmält sig och inte kan komma. Vi ville investera i detta då vi ser det som en styrka att vi tillsammans marknadsför och lobbar för yrkeshögskolan. Det är extra viktigt i tider som dessa då antalet platser till yrkeshögskolan ökar. Vi vill att ännu fler företag och organisationer ska få upp ögonen för vår utbildningsform framöver. Det kräver ett ännu vassare PR-arbete.

Du anmäler intresse till Emnet Elisabet Jonsson via emnet.elisabet.jonsson@stockholm.se