Den 23 februari genomfördes årets första frukostseminarium, med fokus på särskilt pedagogiskt stöd.

Ur programmet:

Har ni märkt av att fler än tidigare är i behov av särskilt stöd och att kostnaden för detta ökat ganska så lavinartat samtidigt som schablonerna inte har höjts på många år? MYH ställer allt högre krav på oss anordnare. Vi ser dock en samhällsutveckling där fler får olika typer av diagnoser samtidigt som den psykiska ohälsan ökar. YHSL:s medlemmar har hört av sig till oss och velat att vi för en diskussion med MYH kring detta. Vi valde att bjuda in dem till ett frukostseminarium för att kunna ställa frågor direkt till dem som arbetar med och ansvarar för detta. Till seminariet kom även Specialpedagogiska skolmyndigheten för att berätta vad de gör och vilka resurser och verktyg SPSM kan tillhandahålla.