Årsmöte i mars

YHSL:s årsmöte hölls måndag den 5 mars 2018. Vi bjöd på lättare förtäring och dryck på plats i Freys Hotel, Bryggargatan 12. Under årsmötet gavs även möjlighet att uppdatera kontaktlistan för vårt medlemsregister. Till styrelse för 2018 valdes: Anna Eriksson,...

Välbesökt frukostseminarium

Den 23 februari genomfördes årets första frukostseminarium, med fokus på särskilt pedagogiskt stöd. Ur programmet: Har ni märkt av att fler än tidigare är i behov av särskilt stöd och att kostnaden för detta ökat ganska så lavinartat samtidigt som schablonerna inte...