Välkommen till YhSl!

Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län

Här samlas Yrkeshögskolorna i Stockholms län för att tillsammans med näringsliv och organisationer och i samverkan med Myndigheten för Yrkeshögskolan skapa mer och bättre YH-utbildning inom länet.

Nyheter

Årsmöte i mars

YHSL:s årsmöte hölls måndag den 5 mars 2018. Vi bjöd på lättare förtäring och dryck på plats i Freys Hotel, Bryggargatan 12.

Under årsmötet gavs även möjlighet att uppdatera kontaktlistan för vårt medlemsregister. Till styrelse för 2018 valdes:

Anna Eriksson, ordförande (omval)
Helena Matthews, vice ordförande (omval)
Maria Sandin, kassör (omval)
Emnet Elisabeth Jonsson, kommunikation (omval)
Stefan Carlberg, sekreterare (nyval)
Maria Olin, ersättare (omval)
Cathrine Haglund, ersättare (nyval)
Christina Rehn, ersättare (nyval)

Välbesökt frukostseminarium

Den 23 februari genomfördes årets första frukostseminarium, med fokus på särskilt pedagogiskt stöd.

Ur programmet:

Har ni märkt av att fler än tidigare är i behov av särskilt stöd och att kostnaden för detta ökat ganska så lavinartat samtidigt som schablonerna inte har höjts på många år? MYH ställer allt högre krav på oss anordnare. Vi ser dock en samhällsutveckling där fler får olika typer av diagnoser samtidigt som den psykiska ohälsan ökar. YHSL:s medlemmar har hört av sig till oss och velat att vi för en diskussion med MYH kring detta. Vi valde att bjuda in dem till ett frukostseminarium för att kunna ställa frågor direkt till dem som arbetar med och ansvarar för detta. Till seminariet kom även Specialpedagogiska skolmyndigheten för att berätta vad de gör och vilka resurser och verktyg SPSM kan tillhandahålla.

Vinterns UL-utbildning

Diplomeringsdag den 20 april 2018, kl.10 – 15.00 inkl diplomeringslunch. YHSL:s ordförande Anna Eriksson deltar vid diplomutdelningen och ingår även i paneldebatten denna dag.

Bli medlem

Här kan du som anordnare ansöka om medlemsskap i YHSL. Vi kommer behandla din ansökan så snabbt som möjligt och sen tar vi kontakt med dig via e-post eller telefon.