Välkommen till YhSl!

Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län

Här samlas Yrkeshögskolorna i Stockholms län för att tillsammans med näringsliv och organisationer och i samverkan med Myndigheten för Yrkeshögskolan skapa mer och bättre YH-utbildning inom länet.

Nyheter

Tack till alla som deltog vid vår vidareutbildningsdag för UL!

Långholmen bjöd på varmgul oktobersol, torsdag den 18 oktober när YHSL anordnade Vidareutbildningsdag för UL. Dagen varvades med föreläsningar och mingel och programmet hade medvetet planerats med längre lunch- och fikatider. Ett stort tack till våra medverkande föreläsare och workshopledare; Martin Ståhlgren MYH, Lars-Johan Åge, Anders Karlström SMH och Kajsa Köhlberg Naprapatvården. Härligt engagerade konferensdeltagare bidrog till att skapa nya kontakter, samarbeten och förutsättningar att fortsätta jobba med en utvecklad YH utbildning överallt i Stockholm.

Nedan får ni tillgång till två av presentationerna:

Nedan ser ni lite mingelbilder från vår dag på Långholmen. Tack till alla som kom och deltog!

 

Vilka medlemsaktiviteter vill du att YHSL ska ordna framöver?

Var du på vårt sommarmingel i maj? Vi bjöd på trevligt sällskap och en föreläsning av Linda Michelin som tipsade oss om hur vi får en bättre balans i vardagen för att motverka psykisk ohälsa. Tanken var att träffas under lite mer lättsamma former tillskillnad från våra seminarier eller frukostmöten som oftast är under tidspress. Stort tack till FEI som stod som värd. Nu vill vi gärna få feedback på eventet. Är det något ni vill att vi ordnar igen? Eller har ni medlemmar andra tips på aktiviteter framöver.

Kontakta emnet.elisabet.jonsson@stockholm.se och dela med er av era tankar.

Diplomerad utbildningsledare inom yrkeshögskolan 2018/2019

Utbildningen genomförs av Plushögskolan på uppdrag av YhSL. Den har godkänts av YHF (Yrkeshögskoleförbundet) som tagit fram kursplanerna utifrån de kunskapsmål som krävs för att driva en yrkeshögskoleutbildning. Styrelsen YhSl (Förening för yrkeshögskoleanordnare i Stockholmslän) kommer att medverka i panelen vid presentationerna diplomeringsdagen.

Start: 11-12 oktober, ytterligare tillfällen är: 9 november, 11 december, 11 januari, 14 februari 14 mars, 5 april avslutning. Samtliga tillfällen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00
Plats: Plushögskolans utbildningslokaler på Årstaängsvägen 31 B, plan 7 på Liljeholmen

För mer information, klicka  här Utbildningsplan UL-utbildning 2018-2019.

Länk till utbildningsanmälan

Årsmöte i mars

YHSL:s årsmöte hölls måndag den 5 mars 2018. Vi bjöd på lättare förtäring och dryck på plats i Freys Hotel, Bryggargatan 12.

Under årsmötet gavs även möjlighet att uppdatera kontaktlistan för vårt medlemsregister. Till styrelse för 2018 valdes:

Anna Eriksson, ordförande (omval)
Helena Matthews, vice ordförande (omval)
Maria Sandin, kassör (omval)
Emnet Elisabeth Jonsson, kommunikation (omval)
Stefan Carlberg, sekreterare (nyval)
Maria Olin, ersättare (omval)
Cathrine Haglund, ersättare (nyval)
Christina Rehn, ersättare (nyval)

Bli medlem

Här kan du som anordnare ansöka om medlemsskap i YHSL. Vi kommer behandla din ansökan så snabbt som möjligt och sen tar vi kontakt med dig via e-post eller telefon.