Om YhSl

YhSl, eller Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län, bildades 2010 och har idag ca 38 av 50 yrkeshögskolor i länet anslutna som medlemmar.

 • Vi är en ekonomisk förening med stadgar, verksamhetsplan och budget och är helt finansierade genom medlemsavgifter.
 • Styrelsemöten genomförs kontinuerligt under året och styrelsen arbetar för tillgänglighet och stöd till föreningens medlemmar, i samverkan med näringsliv, organisationer och myndigheter.
 • Vi ansvarar för att utbildningsledarutbildning anordnas årligen.
 • Frukostseminarium anordnas kontinuerligt under året, för både befintliga och blivande medlemmar.

 

 

Välkommen som nya medlemmar i YHSL

 • Futuregames l Changemaker Educations AB
 • Yrkesakademin
 • IT högskolan

 

Stadgar

Här finner du föreningens stadgar 

Saker vi gör

 • Utbildningsledare (UL)-utbildningen genomförs årligen sedan 2010.
 • Anordnar Yrkeshögskole (YH)-mässan tillsammans med Studentum.
 • Genomför seminarium med möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Samverkar med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), Länsstyrelsen, näringsliv och organisationer

Lär känna oss i styrelsen

YHSL:s styrelse vill sätta yrkeshögskolan på kartan och verka för öka både
legitimiteten för utbildningsformen och förutsägelsebarheten gentemot oss
yrkeshögskoleanordnare. Tillsamman med våra medlemmar vill vi aktivt verka för att
öka visibiliteten och driva utbildningsformen framåt. Att yrkeshögskoleutbildningar är
framtiden har aldrig varit lika tydligt som nu när vi står inför stora förändringar och
utmaningar på arbetsmarknaden.

Ordförande i YHSL

Anna Eriksson

Tillvardags Skolchef – AcadeMedia

Det är närheten till respektive yrke och bransch som gör att YH-konceptet lockar. Hon har genom åren träffat många bra arbetsgivare som engagerat sig i och verkligen förstått fördelarna med utbildningsformen. Genom att engagera sig till YHSL:s styrelse kan Anna aktivt verka för att öka förutsägbarheten för utbildningsanordnarna när det gäller ansökningsförfarande, genomförande och uppföljning.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra? 
-Jag vill bidra med min mångåriga erfarenhet av utbildning och arbetsmarknadsfrågor.

 

Biträdande Ordförande i YHSL

Helena Matthews

Tillvardags Affärsutvecklingschef – Affärshögskolan, Teknikhögskolan & Vårdyrkeshögskolan

Helena har jobbat med olika typer av utbildning och kompetensutveckling i tjugo år inom
bl.a. komvux, yrkesvux, företagsutbildning, yrkessvenska, universitetsutbildning,
arbetsmarknadsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Inom yrkeshögskolan får Helena
en möjlighet att bidra både till människors professionella utveckling samt Sveriges
näringslivsutveckling. Genom YHSL vill hon öka dialogen mellan olika anordnare, verka för
kompetensutveckling för medarbetare inom YHSL och bidra till en produktiv dialog med
Stockholms arbetsliv.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra? 
-Jag vill stärka YH:s varumärke i Stockholmsregionen och underlätta anordnarnas
nätverkande och dialog. I detta forum kan jag bidra med min utbildningserfarenhet och mitt
utvecklingsdriv

Kommunikatör YHSL

Emnet Elisabet Jonsson

Tillvardags Marknadsansvarig Frans Schartaus Handelsinstitut

Emnet är Statsvetare i grunden men har jobbat med marknadsföring och försäljning större
delen av sitt yrkesverksamma liv. Hon har arbetat som både utbildningsledare, med
marknadsföring och verksamhetsutveckling på Frans Schartaus Handelsinstitut. Emnet ser
bara fördelar med YH upplägget och tycker att det är oerhört spännande att vi som anordnare
får vara med och möjliggöra en fantastisk resa från studier direkt ut till jobb. Yrkeshögskolan
innebär en stor flexibilitet och det som göra yrket så roligt är att vi hela tiden samverkar med
en mängd olika intressenter.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?
-Jag vill driva ett utvecklingsarbete och aktivt lobba mot både MYH och de branscher som
ännu inte förstått nyttan i att involvera sig i YH. Det är även viktigt att våra medlemmar
känner att YHSL aktivt driver aktuella medlemsfrågor.

 

Kassör i YHSL

Maria Sandin

Tillvardags Utbildningschef – Sälj- och Marknadshögskolan

Mer info kommer

Sekreterare i YHSL

Stefan Carlberg

Till vardags – Operativ chef på FEI – Företagsekonomiska Institutet

Stefan arbetar med flera olika utbildningsformer på FEI. Förutom med Yh även med FEIs traditionella företagsutbildningar och uppdragsutbildningar som bedrivs i samarbete med såväl svenska högskolor som internationella universitet. Under sina år på FEI har han varit inblandad i det mesta som rör YH. Stefan har arbetat både som utbildningsledare och som Verksamhetschef för FEI Yh. I sin nuvarande roll är han delaktig i de strategiska frågorna kring Yh på FEI.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra? 
Jag gillar yrkeshögskolan som utbildningsform och tror på samverkan för att nå bättre resultat. Min erfarenhet av YH från olika perspektiv (jag har även gått en Yh-utbildning själv) i kombination med mitt arbete med andra utbildningsformer ger mig en helhetssyn som jag tycker är viktig i den här typen av samverkansarbete. Jag vill även vara med och utveckla nätverkandet inom Yhsl.

 

Suppleant i YHSL

Maria Olin

Tillvardags Rektor – Medieinstitutet

Mer info kommer

 

Suppleant i YHSL

Cathrine Haglund

Till vardags – Chef för Campus Telge

Cathrine arbetar som chef för Campus Telge/Enheten för högre utbildning i Södertälje kommun och ansvarar för Yrkeshögskoleutbildning och högskola på distans.  Tidigare har Cathrine arbetat som lärare inom vuxenutbildningen i ämnena matematik och rättskunskap och som utvecklingsledare för högre utbildning på lärcentrum.

Hon har tidigare varit ledamot i NITUS styrelse under många år, NITUS är ett nätverk för kommunala lärcentra som arbetar med högre utbildning på distans och yrkeshögskoleutbildning.

Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra?
Jag brinner för och ser ett behov av att inspirera och skapa förutsättningar för kompetensutveckling och individens möjlighet att karriärväxla i vuxen ålder.  Utbildningar inom yrkeshögskolan är en utmärkt utbildningsform för den som gå vidare i sitt yrke eller byta bransch. Mina egna erfarenheter av att studera inom vuxenutbildning och högskola/universitet vid vuxen ålder är oerhört värdefulla i mitt uppdrag, då jag förstår de utmaningar som vuxna som ska sätta sig i skolbänken idag har.