Om YhSl

YhSl, eller Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län, bildades 2010 och har idag ca 38 av 50 yrkeshögskolor i länet anslutna som medlemmar.

 • Vi är en ekonomisk förening med stadgar, verksamhetsplan och budget och är helt finansierade genom medlemsavgifter.
 • Styrelsemöten genomförs kontinuerligt under året och styrelsen arbetar för tillgänglighet och stöd till föreningens medlemmar, i samverkan med näringsliv, organisationer och myndigheter.
 • Vi ansvarar för att utbildningsledarutbildning anordnas årligen.
 • Frukostseminarium anordnas kontinuerligt under året, för både befintliga och blivande medlemmar.

  Stadgar

  Här finns föreningens stadgar. 

  Saker vi gör

  • Utbildningsledare (UL)-utbildningen genomförs årligen sedan 2010.
  • Anordnar Yrkeshögskole (YH)-mässan tillsammans med Studentum.
  • Genomför seminarium med möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Samverkar med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), Länsstyrelsen, näringsliv och organisationer

  Lär känna oss i styrelsen

  YHSL:s styrelse vill sätta yrkeshögskolan på kartan och verka för öka både
  legitimiteten för utbildningsformen och förutsägelsebarheten gentemot oss
  yrkeshögskoleanordnare. Tillsamman med våra medlemmar vill vi aktivt verka för att
  öka visibiliteten och driva utbildningsformen framåt. Att yrkeshögskoleutbildningar är
  framtiden har aldrig varit lika tydligt som nu när vi står inför stora förändringar och
  utmaningar på arbetsmarknaden.

  Ordförande i YHSL

  Anna Eriksson

  Tillvardags Skolchef – Nynäshamns kommun

  Anna ansvarar för grundskolor, gymnasium, kulturskolan och vuxenutbildning i Nynäshamns
  kommun. Det är närheten till respektive yrke och bransch som gör att YH-konceptet lockar.
  Hon har genom åren träffat många bra arbetsgivare som engagerat sig i och verkligen förstått
  fördelarna med utbildningsformen. Genom att engagera sig till YHSL:s styrelse kan Anna
  aktivt verka för att öka förutsägbarheten för utbildningsanordnarna när det gäller
  ansökningsförfarande, genomförande och uppföljning.

  Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra? 
  -Jag vill bidra med min mångåriga erfarenhet av utbildning och arbetsmarknadsfrågor.

  Sekreterare i YHSL

  Helena Matthews

  Tillvardags Affärsutvecklingschef – Affärshögskolan, Teknikhögskolan & Vårdyrkeshögskolan

  Helena har jobbat med olika typer av utbildning och kompetensutveckling i tjugo år inom
  bl.a. komvux, yrkesvux, företagsutbildning, yrkessvenska, universitetsutbildning,
  arbetsmarknadsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Inom yrkeshögskolan får Helena
  en möjlighet att bidra både till människors professionella utveckling samt Sveriges
  näringslivsutveckling. Genom YHSL vill hon öka dialogen mellan olika anordnare, verka för
  kompetensutveckling för medarbetare inom YHSL och bidra till en produktiv dialog med
  Stockholms arbetsliv.

  Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra? 
  -Jag vill stärka YH:s varumärke i Stockholmsregionen och underlätta anordnarnas
  nätverkande och dialog. I detta forum kan jag bidra med min utbildningserfarenhet och mitt
  utvecklingsdriv

  Kommunikatör YHSL

  Emnet Elisabet Jonsson

  Tillvardags Marknadsansvarig Frans Schartaus Handelsinstitut

  Emnet är Statsvetare i grunden men har jobbat med marknadsföring och försäljning större
  delen av sitt yrkesverksamma liv. Hon har arbetat som både utbildningsledare, med
  marknadsföring och verksamhetsutveckling på Frans Schartaus Handelsinstitut. Emnet ser
  bara fördelar med YH upplägget och tycker att det är oerhört spännande att vi som anordnare
  får vara med och möjliggöra en fantastisk resa från studier direkt ut till jobb. Yrkeshögskolan
  innebär en stor flexibilitet och det som göra yrket så roligt är att vi hela tiden samverkar med
  en mängd olika intressenter.

  Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra? 
  -Jag vill driva ett utvecklingsarbete och aktivt lobba mot både MYH och de branscher som
  ännu inte förstått nyttan i att involvera sig i YH. Det är även viktigt att våra medlemmar
  känner att YHSL aktivt driver aktuella medlemsfrågor.

  Kassör i YHSL

  Maria Sandin

  Tillvardags Utbildningschef – Sälj- och Marknadshögskolan

  Mer info kommer

  Suppleant i YHSL

  Annika Bruno

  Tillvardags Utbildningsledare i palliativ vård och äldrehälsa – Consensum Yrkeshögskola

  Annika har tidigare arbetat som sjuksköterska inom geriatrik, som vårdlärare och med
  vuxenutbildning. Idag är hon Utbildningsledare för utbildningarna Specialistutbildad
  undersköterska inom äldrehälsa, – allmän och specialiserad palliativ vård och demens.
  Hon trivs med vuxenpedagogik och tycker att det är kul och tacksamt att arbeta med
  motiverade studerande. Inom YH har hon även möjlighet att samarbeta med arbetslivet och
  med utbildningar som faktiskt leder till jobb. För Annika är det viktigt att YHSL arbetar för
  att marknadsföra utbildningsform på både kommunal och privat nivå men även stödjer
  utbildningsledaren.

  Varför engagerar du dig i YHSL och på vilket sätt kan du bidra? 
  Jag är suppleant i styrelsen och tycker det är viktigt att det finns en bredd i styrelsen. I mitt
  fall kan jag bidra med erfarenheter och utmaningar med att bedriva utbildningar inom vård-
  och omsorg och på distans.

  Suppleant i YHSL

  Maria Olin

  Tillvardags Rektor – Medieinstitutet

  Mer info kommer