Välkommen till frukostseminarium den 15 mars

YHSL bjuder in till frukostseminarium den 15 mars. På seminariet deltar representanter från YHF (Yrkeshögskoleförbundet). YHF är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. YHSL och...

Inbjudan till årsmöte den 11 februari

Styrelsen för YHSL bjuder in alla medlemmar till årsmöte. Dagordning, verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019 finner ni nedan. Tid: Måndag 11 februari kl 16.00 – 18.00 Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12 Agenda årsmöte YHSL 2019 Verksamhetsplan...

Fokus vägledare den 5 november

Ett av YHSL:s främsta mål är att kontinuerligt lobba för att synliggöra och marknadsföra yrkeshögskolan i Stockholms län. En grupp som vi i styrelsen vill punktmarkera lite extra är studie- och yrkesvägledare. Den 5 november bjuder vi in till en vägledarträff för...

PR-kurs med Westander 30 november

Den 30 november erbjuder YHSL våra medlemmar platser till en PR-kurs i regi av Westander. Det är en heldagskurs inkl lunch och då det finns en platsbegränsning är det först till kvar som gäller. Dock max en person från samma skola. Den som närvarar förväntas närvara...

Årsmöte i mars

YHSL:s årsmöte hölls måndag den 5 mars 2018. Vi bjöd på lättare förtäring och dryck på plats i Freys Hotel, Bryggargatan 12. Under årsmötet gavs även möjlighet att uppdatera kontaktlistan för vårt medlemsregister. Till styrelse för 2018 valdes: Anna Eriksson,...