Fokus vägledare den 5 november

Ett av YHSL:s främsta mål är att kontinuerligt lobba för att synliggöra och marknadsföra yrkeshögskolan i Stockholms län. En grupp som vi i styrelsen vill punktmarkera lite extra är studie- och yrkesvägledare. Den 5 november bjuder vi in till en vägledarträff för...

PR-kurs med Westander 30 november

Den 30 november erbjuder YHSL våra medlemmar platser till en PR-kurs i regi av Westander. Det är en heldagskurs inkl lunch och då det finns en platsbegränsning är det först till kvar som gäller. Dock max en person från samma skola. Den som närvarar förväntas närvara...

Årsmöte i mars

YHSL:s årsmöte hölls måndag den 5 mars 2018. Vi bjöd på lättare förtäring och dryck på plats i Freys Hotel, Bryggargatan 12. Under årsmötet gavs även möjlighet att uppdatera kontaktlistan för vårt medlemsregister. Till styrelse för 2018 valdes: Anna Eriksson,...

Välbesökt frukostseminarium

Den 23 februari genomfördes årets första frukostseminarium, med fokus på särskilt pedagogiskt stöd. Ur programmet: Har ni märkt av att fler än tidigare är i behov av särskilt stöd och att kostnaden för detta ökat ganska så lavinartat samtidigt som schablonerna inte...

Vinterns UL-utbildning

Diplomeringsdag den 20 april 2018, kl.10 – 15.00 inkl diplomeringslunch. YHSL:s ordförande Anna Eriksson deltar vid diplomutdelningen och ingår även i paneldebatten denna dag.