Välkommen till YhSl!

Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län

Här samlas Yrkeshögskolorna i Stockholms län för att tillsammans med näringsliv och organisationer och i samverkan med Myndigheten för Yrkeshögskolan skapa mer och bättre YH-utbildning inom länet.

Nyheter

Välkommen till frukostseminarium den 15 mars

YHSL bjuder in till frukostseminarium den 15 mars. På seminariet deltar representanter från YHF (Yrkeshögskoleförbundet).

YHF är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan.

YHSL och YHF samarbetar kring många frågor och under seminariet vill vi erbjuda alla våra medlemsorganisationer att lära känna förbundet bättre.

Tid: 8.00 – 9.00. Frukost finns från kl 7.30
Plats: Sälj- och marknadshögskolan. Tomtebodavägen 3A, Hus C, Plan 2

Anmälan sker till Anna.eriksson@academedia.se senast måndag den 4 mars.

Fokus vägledare den 5 november

Ett av YHSL:s främsta mål är att kontinuerligt lobba för att synliggöra och marknadsföra yrkeshögskolan i Stockholms län. En grupp som vi i styrelsen vill punktmarkera lite extra är studie- och yrkesvägledare. Den 5 november bjuder vi in till en vägledarträff för syvare, arbetsförmedlare och jobbcoacher. Under dagen har även våra medlemmar möjlighet att marknadsföra sina skolor.

 

PR-kurs med Westander 30 november

Den 30 november erbjuder YHSL våra medlemmar platser till en PR-kurs i regi av Westander. Det är en heldagskurs inkl lunch och då det finns en platsbegränsning är det först till kvar som gäller. Dock max en person från samma skola. Den som närvarar förväntas närvara under hela dagen och inte delar av dagen. Detta kommer att vara kostnadsfritt för våra medlemmar. Vi kan komma att ta ut en avgift ifall man anmält sig och inte kan komma. Vi ville investera i detta då vi ser det som en styrka att vi tillsammans marknadsför och lobbar för yrkeshögskolan. Det är extra viktigt i tider som dessa då antalet platser till yrkeshögskolan ökar. Vi vill att ännu fler företag och organisationer ska få upp ögonen för vår utbildningsform framöver. Det kräver ett ännu vassare PR-arbete.

Du anmäler intresse till Emnet Elisabet Jonsson via emnet.elisabet.jonsson@stockholm.se

Bli medlem

Här kan du som anordnare ansöka om medlemsskap i YHSL. Vi kommer behandla din ansökan så snabbt som möjligt och sen tar vi kontakt med dig via e-post eller telefon.